Chapter 9 Post Traumatic Stressor DisordersChapter 9 Post Traumatic Stressor Disorders
أ. سامح العامودي
تمريض الصحة النفسية والعقلية
قسم تمريض
كلية العلوم الطبية


Source: Youtube