Overgrep og kampen mot PTSD!Jeg vant kampen mot kompleks PTSD!
Dette er min historie i korte trekk, min kamp og min seier!
Jeg vil vise at vi kan vinne over traumene våre! Vi må snakke om det, og skape åpenhet og vise at det finnes håp! Vi kan ta kontroll og vise at vi kan klare å leve med PTSD. VI ER VERDT!

Source: Youtube