PTSD- it can happen to all of usMany people are currently experiencing stress.
Now that the corona virus has shut down everything, most people can no longer keep their heads above water. They have lost everything they worked so hard for. Stress and aggression, it lives and feeds all over the world. This pain is unprecedented.

But don’t forget the children, who have to survive in war every day. Hunger and cold. Neglect and oppression not to be missed. Abuse, humiliation, every person has to cope with his own pain and sorrow.
Soldiers sent out, experiencing slaughter every day. But also have to kill to survive
What does that do to people, what happens when you lose all certainties in life … when you are oppressed and no longer seen as a human being.

These atrocities occur in all layers of the population. Children who are snatched from their parents, or children who are beaten and humiliated every day.
Hate envy, violence. All gruesome ingredients to develop PTSD.
You don’t choose PTSD… but YOU have to deal with it… YOU have to fight to feel happiness again.
In my life I have had many conversations with people who had PTSD. The photos and poems, the quotes. One by one I have heard these lyrics from people with PTSD.

PTSD poems, poetry about post-traumatic stress disorder, an anxiety disorder caused by experiencing a distressing event, like combat, a natural disaster, a car accident or an assault. PTSD can cause a sufferer to relive the traumatic event through nightmares and flashbacks, and they may experience feelings of isolation and guilt. PTSD symptoms are often severe enough to have a significant impact on a person’s day-to-day life.

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml

_________________________________________________________________________________________
video © Wilma B Waterlily
Music © RZRomeoZulu
Pictures © by the rightful owners
For more wonderful music go to his You tube Channel
https://www.youtube.com/user/RZRomeoZulu

If you want to hear me sing songs , visit me on my other channel
https://www.youtube.com/user/wilmahom…
for nature and going out video’s go to
https://www.youtube.com/user/waldomar64
_______________________________________________________________________________________

Op dit moment , ervaren heel veel mensen stress .
Nu het corona virus alles heeft stilgelegd, kunnen de meeste mensen hun hoofd niet meer boven water houden. Ze zijn alles waar ze zo hard voor gewerkt hebben kwijt. Stress en agressie , het leeft en voed zich over de gehele wereld . Deze pijn is ongekend.

Maar vergeet de kinderen niet , die elke dag in oorlog moeten zien te overleven . Honger en kou. Verwaarlozing en niet te missen seksuele onderdrukking . Mishandelingen , vernederingen , elke mens heeft zijn eigen pijn en verdriet te verwerken.
Soldaten die op pad zijn gestuurd , en elke dag slachtingen meemaken . Maar ook zelf moeten doden om te kunnen overleven
Wat doet dat met mensen , wat gebeurd er als je alle zekerheden in het leven verliest .. als je onderdrukt word en niet meer als mens wordt gezien.
In alle lagen van de bevolking komen deze gruwelijkheden voor.
Kinderen die bij hun ouders worden weggerukt , of kinderen die elke dag worden geslagen en vernederd.
Haat nijd , geweld . Allemaal gruwelijke ingrediënten om PTSS te ontwikkelen .

Je kiest niet voor PTSS … maar JIJ moet er wel mee omgaan .. JIJ moet er wel voor strijden om weer geluk te voelen .
In mijn leven heb ik heel veel gesprekken gehad met mensen die PTSS hadden . De foto’s en gedichten , de quotes . Een voor een heb ik deze teksten gehoord van mensen met PTSS.

PTSS-gedichten, poëzie over posttraumatische stressstoornis, een angststoornis veroorzaakt door het meemaken van een schrijnende gebeurtenis, zoals een gevecht, een natuurramp, een auto-ongeluk of een aanranding. PTSS kan ertoe leiden dat een lijder de traumatische gebeurtenis opnieuw beleeft door middel van nachtmerries en flashbacks, en ze kunnen gevoelens van isolatie en schuld ervaren. PTSD-symptomen zijn vaak ernstig genoeg om een aanzienlijke impact te hebben op het dagelijkse leven van een persoon.
https://www.traumabehandeling.net/nl/bepp/wat-ptss
______________________________________________________________________________

Source: Youtube